- fra idé til ferdig produkt
   
 
     
  TEKNOLOGI  
 

Formverksted
Termoplast har eget formverksted der vi bygger og støper former. I samarbeid med kunden utarbeider vi de beste løsninger og resultat med bakgrunn i evt. tegning eller idé.

Vakuumforming

Vi lager våre produkter ved hjelp av vakuumforming. Vakuumforming er en prosess hvor termoplastiske plater eller folier formes ved hjelp av varme og vakuum. En plastplate spennes fast i vakuum-formingsmaskinen, platen blir så oppvarmet til den blir myk. Deretter blir den "sugd med vakuum nedover eller ned i en form". Etter avkjøling blir det formede produktet avformet og bearbeidet.

Termoplast har tre ulike maskinstørrelser, og vi har dermed mulighet til å forme både mindre detaljer og større produkter. Mest sannsynlig innehar vi en av de største vakuumformingsmaskinene i Norge.

CNC-fres
Vi bruker CNC-fres for å bearbeide våre produkter. Det er en effektiv og avansert, datastyrt metode.


 
Termoplast AS | Postboks 170, 6263 Skodje | Tlf. 70 27 63 25 | Fax. 70 27 63 26 | termoplast@termoplast.no